Dodaj do ulubionych Dodaj do ulubionych
  Kontakt
  Biuletyn

   Linki 
Huna

Wstęp
Podstawy huny
Kursy i szkolenia

Artykuły

Świat jest taki jaki myślisz, że jest
Huna - podstawy


Spośród wszystkich istniejących systemów filozofii Huna jest najbardziej logiczna i spójna.
dr Rbert JeffriesHUNA - pod tą nazwą kryje się praktyczny system psychologii znany od ponad 6000 lat i zachowany w niezmienionej formie do naszych tylko w jednym miejscu na świecie - na Hawajach. System ten odkrył amerykański językoznawca Max Freedom Long poświęcając na jego odszyfrowanie, zrozumienie i przetłumaczenie na język angielski ponad 50 lat swojego życia.
Huna w dosłownym tłumaczeni znaczy Wiedza Tajemna, jednak nie jest to wiedza, która powinna być ukryta przed ludźmi, wręcz przeciwnie, powinno ją poznać jak największe grono osób. Określenie "Tajemna" należy rozumieć w tym przypadku jako "tudna do poznania i zrozumienia".

Huna uczy, że człowiek oprócz ciała fizycznego składa się z trzech oddzielnych, niezależnych jednostek świadomości - trzech duchów:
 • średniego JA
 • niższego JA
 • wyższego JA

Jest to odpowiednikiem poglądów współczesnej psychologii, uznającej trzy stany umysłu: świadomy, podświadomy i nadświadomy.

Huna w sposób niezwykle precyzyjny określa jakie funkcje spełnia każdy z nich, jakie są między nimi zależności i w jaki sposób można osiągnąć ich harmonijną wspópracę.

Średnie JA (świadomość)
 • posiada dar mowy
 • posiada zdolność logicznego rozumowania
 • sprawuje kontrolę nad pracą mięśni kierowanych wolą

Niższe JA (podświadomość)

 • panuje nad wszystkimi procesami w ciele fizycznym z wyjątkiem mięśni podległych woli
 • jest siedzibą uczuć i wrażeń emocjonalnych
 • posiada zdolność uczenia się
 • zachowuje pamięć każdego wrażenia i każdej myśli
 • posiada ograniczoną zdolność rozumowania, bezkrytycznie przyjmuje sugestie świadomego umysłu
 • reaguje na sugestie hipnotyczne
 • posiada zdolność wyczuwania wibracji niedostępnych naszym zmysłom (np. promieniowania cieków wodnych)
 • posiada zdolność do telepatii
 • wytwarz siłę życiową tzw. manę

Wyższe JA (nadświadomość)

 • posiada pamięć i wyższą formę umysłowości
 • zna drogę realizacji wszystkich ludzkich poczynań
 • posiada zdolność uzdrawiania ciała fizycznego i materializacji myśli
 • jest zawsze gotowe nam poóc, jednak nigdy samo nie podejmuje takiej decyzji - trzeba je o to poprosić
Celem Huny jest osiągnięcie harmonijnej współpracy trzech JA pozwalającej osiągnąć sukcesy w sferach bardzo wymiernych, jak dobra materialne, zdrowie, siła duchowa czy spokój umysłu.

Czym jest Huna?

Na to pytanie stara się odpowiedzieć Henry Krotoschin w swojej książce "Huna - praktyczny podręcznik" (wyd. Medium 1997):

Huna to sposób życia. Przez sposób życia rozumiem poznanie ideologicznych podstaw i praktycznych wskazówek, które umożliwiają wprowadzenie owych podstaw w czyn, oraz stosowanie ich w codziennym życiu i czerpanie z tego korzyści. Huna nie jest religią ani wyznaniem, nie zawiera żdnego dogmatu. Nie zakłada, że człowiek podda się niewolniczo jej ideom; oczekuje krytycznego podejścia w celu dopasowania nauki i praktyki do indywiduanych potrzeb człowieka.
Strona główna | Magnetoterapia | Supernauczanie | Aby zdrowiej mieszkać | Wahadła Józefa Baja | Huna | MIND ACTIVATOR | Sklep