Dodaj do ulubionych Dodaj do ulubionych
  Kontakt
  Biuletyn

   Linki 
Aby zdrowiej mieszkać

Neutralizator TM-015R
Odpromiennik ESKA-3
Stymulator energii ADR-3
Stymulator energii ADR-5
IZIS MAKRO
Pimat
Dobór odpromienników
Możliwość zakupu

Promieniowania - pochodzące od podziemnych cieków wodnych, siatki geopatycznej, urządzeń elektrycznych - mające szkodliwy wpływ na organizmy żywe (ludzi, zwierzęta, rośliny), są często bagatelizowane. Skutki działania tych promieniowań mogą objawiać się po wielu latach takimi chorobami jak rak czy choroby zawodowe, np. związane z pracą przy komputerach.Poniżej opisane są dostępne w kraju przyrządy radiestezyjne do neutralizacji szkodliwych promieniowań. Niektóre z nich posiadają własności wspomagające proces leczenia wielu chorób, a także regeneracji sił życiowych.

Przedstawione przyrządy nie wymagają zasilania, nie muszą być ustawiane względem stron świata ani względem cieków i mogą być instalowane przez osoby nie posiadające fachowej wiedzy z dziedziny radiestezji.


NEUTRALIZATOR TM-015R

Neutralizator TM-015R Neutralizator radiestezyjny TM-015R, opracowany przez lubelskiego radiestetę Zdzisława Klimkiewicza, jest urządzeniem likwidującym szkodliwe promieniowania pochodzące od: cieków wodnych, siatki geopatycznej, ścian w blokach wielkopłytowych, urządzeń elektrycznych (linie wysokiego napięcia, stacje nadawcze, telewizory, komputery, kuchenki mikrofalowe, grzejniki i inne)

Neutralizator TM-015R ma kształt kopuły umieszczonej na prostokątnej podstawie. W środku znajduje się układ geometryczny elementów wykonanych z trzech różnych metali, który eliminuje wszystkie wymienione wyżej rodzaje promieniowań, nie emitując przy tym własnego szkodliwego promieniowania. Neutralizator skutecznie chroni przestrzeń w kształcie wyobrażalnego walca o promieniu 15m, wysokości 12m i głębokości 9 m od miejsca jego ustawienia. Neutralizator testowany był przez zawodowych radiestetów z Warszawy, Poznania, Krakowa i Lublina - wszystkie przeprowadzone testy zakończone zostały jednoznacznie pozytywnymi wynikami. Neutralizator posiada też pozytywną ocenę Państwowego Zakładu Higieny - atest nr B-870/94.

Jeden neutralizator wystarcza do zneutralizowania szkodliw ego promieniowania w dużym mieszkaniu lub domku jednorodzinnym.Neutralizator nie traci swoich właściwości z upływem czasu

NEUTRALIZATOR TR-015R MOŻNA INSTALOWAĆ W: mieszkaniach, biurach, zakładach pracy środkach transportu (samochody, samoloty, elektrowozy), zabudowaniach gospodarczych (chlewy, kurniki, obory), ogrodach i plantacjach
ODPROMIENNIK ESKA-3

Produkowany przez radiestetę Stanisława Byczka odpromiennik ESKA-3 jest naturalnym odpromiennikiem, skutecznie przeciwdziałającym szkodliwym dla zdrowia i samopoczucia człowieka promieniowaniom podziemnych cieków wodnych oraz znajdującą się nad powierzchnią ziemi siatki geobiologicznej. Odpromiennik ESKA-3 promieniuje wysokim kolorem radiestezyjnym, uzdrawiając ludzi i zwierzęta w promieniu 7 metrów, zaś zasięg odpromieniowania wynosi 13 - 15 metrów. Osobom chorym zaleca się stosować większą ilość odpromienników - po kilka w każdym pokoju, w którym przebywają.
Odpromiennik ESKA-3 jonizuje powietrze, poprawia samopoczucie, podnosi witalność, niweluje stany chronicznego zmęczenia, reguluje nadwrażliwość systemu nerwowego, poprawia sen, likwiduje uporczywe bóle głowy, stawów, kręgosłupa. Łagodzi bóle reumatyczne - zaleca się przykładać otwarty odpromiennik do bolących miejsc. Skutecznie chroni przed chorobami nowotworowymi. Zalecany jest dla osób chorych na raka, aby odciąć promieniowanie koloru szarego.
ESKA-3 wskazany jest także dla dzieci, które nadmiernie chorują na choroby typu przeziębieniowego, grypy itp.
Korzystne jest instalowanie odpromiennika w samochodach. W czasie jazdy pojazd często przejeżdża nad ciekami wodnymi, których promieniowanie ma niekorzystny wpływ na sprawność kierowcy.
ESKA-3 neutralizuje również promieniowanie pochodzące od urządzeń elektrycznych (telewizory kolorowe, kuchenki mikrofalowe itp.).
Odpromiennik ESKA-3 badany był przez wrocławskich radiestetów i zyskał u nich dobrą opinię jako przydatny w powszechnym użyciu. Był też poddany próbom przydatności w Warszawie, Poznaniu i innych miejscowościach w kraju. Badany był także w Indiach.
Odpromiennik ESKA-3 uzyskał ATEST skuteczności i przydatności. Atest został wydany dn. 7.11.1994r. przez I Polskie Stowarzyszenie Zdrowych Stóp w Ustce. Atest potwierdza, że odpromiennik ESKA-3 skutecznie przeciwdziała szkodliwym promieniowaniom podziemnych cieków wodnych, działa wzmacniająco na osoby schorowane, rozładowuje szkodliwe promieniowanie aparatury elektrycznej i elektronicznej. Można go przykładać na chore i bolące miejsca ( np. poparzeń ), pomaga też w stanach takich jak nerwowość i bezsenność.
Badania przeprowadzone w kilku nadmorskich sanatoriach wykazały przydatność odpromienników ESKA-3 dla osób chorych na serce i po zawałach. Osoby te, nosząc otwarty odpromiennik w kieszen>i (owinięty gazą), przestały odczuwać bóle i kłucia, minęły także u nich takie dolegliwości jak: bóle reumatyczne, bóle głowy i inne.

Wymiary odpromiennika:średnica- 48 mm wysokość- 17 mm

Trwałość odpromiennika wynosi 5 lat.

STYMULATOR ENERGII ADR-3

Stymulator energii ADR-3 ADR-3 służy do harmonizacji przepływu energii w człowieku i jego bezpośrednim środowisku - zwłaszcza gdy środowisko to jest skażone promieniowaniem geopatycznym (np. promieniowaniem cieków wodnych). Można go też wykorzystać do energetyzowania żywności i wody. Wykonany jest z elementu ceramicznego w kształcie okrągłej płytki o średnicy 7cm i grubości 0,8cm, z naniesionym układem linii i zagłębień oraz specjalnym, wewnętrznym zaprogramowaniem energety cznym.
ADR-3 działa bardzo efektywnie w przestrzeni elipsoidalnej o średnicy 14m i przekroju poprzecznym 8,6m. W tym obszarze harmonizuje obieg energii w meridianach (kanałach energetycznych człowieka). Zharmonizowany obieg energii jest warunkiem dobrego stanu zdrowia.
Harmonizujące działanie stymulatora ADR-3 zostało potwierdzone badaniem za pomocą urządzenia Folla i Nakataniego, testującego działanie układu meridianów w człowieku w oparciu o metodę Ridoraku. Badania przeprowadzone zostały w Instytu>c ie Badań Fizyko - Medycznych w Poznaniu. ADR-3 jest również neutralizatorem promieniowań radiestezyjnych.

ADR-3 jest jedynym tego typu urządzeniem, którego skuteczność działania została potwierdzona metodą naukową. Ponadto stymulator przeszedł z wynikiem pozytywnym wiele badań radiestezyjnych.
STYMULATOR ENERGII ADR-5

Stymulator energii ADR-5 ADR-5 służy do redukcji szkodliwego wpływu pól elektromagnetycznych na żywe organizmy. Źródłem tych szkodliwych promieniowań są wszelkiego rodzaju urządzenia elektryczne i elektroniczne (telefony komórkowe, komputery, lodówki telewizory, kuchenki mikrofalowe, linie wysokiego napięcia kabiny samochodów itp.). ADR-5 jest miękkim krążkiem o średnicy 28 mm z warstwą samoprzylepną umożliwiającą naklejenie na urządzenie będące źródłem promieniowania. Możnz też umieścić stymulator w pobliżu miejsca pracy albo wypoczynku gdzie występuje silne promieniowanie elektromagnetyczne.
ADR-5 zalecany jest szczególnie do naklejania na telefony komórkowe.

IZIS MAKRO

IZIS MAKRO IZIS MAKRO symbolizujące swoim kształtem Krzyż Życia - emituje w sposób naturalny wibrcje koloru białego, najbardziej dobroczynne dla człowieka. Kolorem tym promieniują miejsca cudownych uzdrowień m. in.
w Lourdes (Francja). Znakomite wahadła tego typu, znajdujące uznanie nie tylko w Polsce ale i za granicą wytwarza wybitny konstruktor i radiesteta inż. Józef Baj.
Badania właściwości wytwarzanych przez Józefa Baja wahadeł IZIS, przeprowadzone z wykorzystaniem fotografii kirlianowskich wykazały, że wokół nich - jak wokół żadnych innych - tworzy się duża, symetryczna aura, porównywalna niemalże z otoczką palców uzdrowiciela.
IZIS MAKRO można stosować w bioterapii do naświetlania chorych miejsc, a także jako bardzo skuteczny odpromiennik. Silne promieniowanie koloru białego tłumi emisje geopatyczne i wzmacnia biopole człowieka, dzięki czemu zwiększa się jego odporność na szkodliwe enegie takie jak: żyły wodne, uskoki i złoża geologiczne oraz promieniowanie siatki szwajcarskiej. Można je stosować w celu kompensacji szkodliwych wibracji kładąc wahadło w sferze zagrożeń w pobliżu miejsca spania lub pracy.
Eksperymenty wykazały, że IZIS MAKRO może być użyte do energetyzacji wody, polepszając jej własności bioenergetyczne.
IZIS MAKRO można umieścić w samochodzie pod fotelem kierowcy, co ma na celu wzmocnienie jego biopola, skrócenie czasu reakcji kierowcy i polepszenie jego zdolności psychofizycznych.
IZIS MAKRO wykonane jest z drewna bukowego. Dłudość wahadła: 20,5 cm.

PIMAT

Poznański bioenergoterapeuta i radiesteta Ryszard Olszak przez pięć lat prowadził badania, w wyniku których powstał PIMAT, czyli naturalny regenerator sił życiowych. PIMAT, popularnie nazywany "prześcieradełkiem" wykonany jest z tkaniny o wymiarach ok. 20 x 20 cm z naniesionym specjalnym wzorem. Jego działanie opiera się na zasadzie efektu energetycznego konfiguracji geometrycznej. PIMAT generuje całe spektrum kolorów radiestezyjnych potrzebnych organizmowi do utrzymania zdrowia. Używanie PIMAT-u jest bardzo proste wkłada się go do łóżka pod prześcieradło lub koc. PIMAT regeneruje, usuwa zmęczenie, reguluje funkcjonowanie organizmu, likwiduje bóle (odkręgosłupowe, głowy, mięśni, miesiączkowe, reumatyczne), wyrównuje ciśnienie krwi, likwiduje bezsenność i nadsenność, oczyszcza drogi oddechowe i zatoki, poprawia samopoczucie. Może być też wykorzystany jako skuteczny ekran radiestezyjny, chroniący przed promieniowaniem geopatycznym. PIMAT jest przedmiotem osobistego użytku, nie należy z niego korzystać wspólnie lub odstępować go innym. PIMAT działa stale z jednakową siłą do momentu fizycznego uszkodzenia.
DOBÓR ODPROMIENNIKÓW

Różnorodność oferowanych przyrządów może stwarzać kłopoty przy wyborze odpowiedniego odpromiennika. Dla ułatwienia wyboru przedstawiamy tabelę, zawierjącą zestawienie wszystkich oferowanych przyrządów.


UWAGA: Działania oferowanych przyrządów nie kolidują ze sobą, można je używać pojedyńczo lub w dowolnych zestawach.


Skuteczność odpromieniowania

NAZWA CIEKI WODNE SIATKA GEOPATYCZNA URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
TM-015R DUŻA DUŻA DUŻA
ESKA-3 DOŚĆ DUŻA DOŚĆ DUŻA DOŚĆ DUŻA
ADR-3 ŚREDNIA ŚREDNIA NIE ZALECANY
ADR-5 NIE ZALECANY NIE ZALECANY DUŻA
IZIS MAKRO BARDZO DUŻA DUŻA BARDZO DUŻA
PIMAT MAŁA MAŁA MAŁA


Przydatność w procesie wspomagania leczenia i zwiększenia odporności organizmu

NAZWA PRZYDATNOŚĆ TRWAŁOŚĆ UWAGI
TM-015R NIE ZALECANY Duża1) Szczególnie zalecany z uwagi na duży zasięg działania i przystępną cenę
ESKA-3 DOŚĆ DUŻA
Wspomaga leczenie wielu chorób
Do 5 lat2) Odpromiennik ESKA-3 stosowany do wspomagania leczenia powinien być używany tylko przez jedną osobę
ADR-3 DOŚĆ DUŻA
Wyrównuje obieg energii w meridianach
Duża1) ADR-3 można instalować w pomieszczeniach, a także nosić przy sobie
ADR-5 NIE ZALECANY Duża1) Szczególnie zalecany do telefonów komórkowych
IZIS MAKRO DUŻA
Wzmacnia biopole człowieka
Duża1) Zalecany do stosowania w miejscach, gdzie występuje szczególnie silne promieniowanie
PIMAT DOŚĆ DUŻA Duża1) PIMAT jest przedmiotem osobistego użytku - powinna go używać tylko jedna osoba

1) Przyrząd działa do momentu fizycznego zniszczenia.
2) ESKA-3 pochłania promieniowanie, dlatego czas jego skutecznego działania zależy od natężenia promieniowania.
Możliwość zakupu

Niektóre artykuły zaprezentowane na tej stronie są do nabycia w SKLEPIE INTERNETOWYM.
Osobom zainteresowanym udzielam dodatkowych informacji pocztą elektroniczną pomoc@psychodromion.pl lub telefonicznie 0601-77 34 90.

Strona główna | Magnetoterapia | Supernauczanie | Aby zdrowiej mieszkać | Wahadła Józefa Baja | Huna | MIND ACTIVATOR | Sklep